01 januari 2023

Een gelukkig nieuwjaar


U heeft van ons een nieuwjaarskaart ontvangen. Hieronder kunt u enkele concrete zaken terugvinden die het CDA Borsele voor de dorpen en haar inwoners heeft gedaan.
Benieuwd naar ons verkiezingsprogramma? Deze kunt u hier beluisteren, in het Zeeuws. Voe mekare!

Verhoging energietoeslag
Op initiatief van het CDA Borsele komen meer mensen in aanmerking voor energietoeslag. Waar eerst mensen die tot 120% van het minimumloon verdienen in aanmerking kwamen voor energietoeslag is dit op ons initiatief verhoogd naar 130%.  

Inzet op leefbaarheid met verschillende successen

  • Behoud van de bibliotheek ‘s-Gravenpolder. 
  • We hebben op dit moment te maken met bezuinigingen in Borsele. Op het initiatief van het CDA wordt de komende jaren ingezet op het behouden van ontmoetingsruimten in ieder dorp, zoals dorpshuizen.  
  • Antennemast Hoedekenskerke. Digitale bereikbaarheid is één van de speerpunten in het verkiezingsprogramma van het CDA Borsele. In Hoedekenskerke was men echter niet te spreken over de door de gemeente gekozen locatie van de nieuwe antennemast. Samen met de bewoners en de dorpsraad hebben wij ingezet op een onderzoek naar een acceptabeler alternatief. 
  • Het landelijk aankaarten van goede inpassing energietransitie. Op het CDA-congres in november is er door het CDA Borsele een resolutie ingediend (en aangenomen) die de Tweede Kamerfractie oproept in te zetten op een goede landschappelijke inpassing van twee kerncentrales en de eventueel daarop volgende ontwikkeling en dat daarbij de leefbaarheid van onze Borselse dorpen voorop staat. 

Aandringen op betaalbare woningen
Al jaren zijn wij bezig om te zorgen dat er meer betaalbare woningen komen in alle dorpen. Bouwen waar dit nu kan is dan ook nodig. Hierbij kijken wij ook naar andere (meer betaalbare) woonvormen zoals tiny houses, flexwoningen, etc. 

Ook heeft het CDA Borsele een motie ingediend om de starterslening te verruimen. Waar starters eerder in aanmerking kwamen voor een starterslening bij aankoop van een woning tot 190.000 euro wordt dit nu 75% van de Nationale Hypotheek Garantie-norm met een maximale lening van 35.000 euro. Hierdoor komen meer starters in aanmerking voor deze starterslening. Ook wordt het mogelijk om 6% extra te lenen voor duurzaamheidsinvesteringen.

Maatregelen verkeersveiligheid
Verschillende ontwikkelingen op de Stenevate in Heinkenszand hebben gezorgd voor onrust onder omwonenden; komst tweede supermarkt, nieuwbouw Platepolder en toenemende zorgen over verkeersveiligheid. Daarom hebben wij omwonenden bezocht om hun zorgen aan te horen. Hiermee hebben we onze input gevormd voor de toekomstige inrichten van de Stenevate in Heinkenszand.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.