03 november 2022

Motie verontreiniging Westerschelde

Tijdens de raadsvergadering van 3 november jongsleden hebben wij een motie vreemd aan de orde van de dag ingedient over de verontreiniging van de Westerschelde. 
De motie is unaniem aangenomen door de gemeente raad van de gemeente Borsele. KLIK HIER om de motie in te zien.

Bijdrage tijdens de raadsvergadering bij motie vreemd aan de orde van de dag over de verontreiniging van de Westerschelde:
Recent hebben we in de pers kunnen lezen dat het bedrijf Lantis grondwater wil lozen in de Schelde, boven de toegestane norm. Lantis is een zelfstandige overheidsorganisatie die in opdracht van de Vlaamse overheid werkt aan een tunnel in de nieuwe randweg bij Antwerpen. De Vlaamse overheid heeft Nederland niet op de hoogte gesteld van een vergunningsaanvraag hiervoor. Dat terwijl naar aanleiding van de PFAS-affaire Nederland en Vlaanderen hebben afgesproken elkaar beter op de hoogte te stellen. Als er effecten bij buurlanden verwacht worden is dat bovendien verplicht op basis van internationale verdragen.
We willen voorkomen dat door aanpassing van de vergunning er verdere vervuiling van de Westerschelde plaatsvindt. In de gemeente Reimerswaal werd hier al eenzelfde motie over aangenomen. CDA Borsele wil ook graag vanuit onze gemeente aan de bel trekken. En we hopen dat ook andere Westerscheldegemeenten ons daarin volgen. 
Daarom wil ik graag een motie vreemd aan de orde van de dag indienen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.