04 maart 2021

Toelichting bij motie vreemd aan de orde van de dag Intervence

Het dossier Intervence is complex weten we als raad al een hele poos. Na uitgebreid onderzoek door bestuurscommissie en deskundigen dachten we dat optie 3 de goede oplossing was. De Minister, de Inspecties en de Jeugdautoriteit denken er anders over en hebben het Plan van Aanpak voor optie 3 afgewezen. In plaats daarvan wil de Minister nu optie 2 uitgewerkt zien.

De gang van zaken heeft het nodige stof doen opwaaien. Berichtgeving in de pers en zelfs een Kamerbrief waarin feiten en meningen soms niet helemaal met elkaar spoorden. Dergelijke onrust helpt het proces niet. In deze situatie is het van belang als Zeeuwse gemeenten samen te blijven optrekken en het hoofd koel te houden.

Waar het nu om gaat is dat de bestuurscommissie ons vertrouwen blijft houden. Dat zij zelf ook lessen trekken uit dit proces. We vragen ons wel af wat er op de achtergrond nog meer meespeelt. Speelt er in het krachtenveld een politieke wens tot terugdringen van de marktwerking en schaalvergroting ?

Waar het het CDA nu boven alles om gaat is dat de zorg voor de jeugdigen en hun gezinnen blijft gewaarborgd. Dat die zorg van goede kwaliteit blijft. Dat personeel behouden blijft. En dat er snel duidelijkheid komt voor personeel en cliënten. We vrezen wel de financiële gevolgen. Vanavond spraken we over de noodzakelijke bezuinigingen. Daar moet straks nog een schepje bovenop verwachten we. Den Haag moet ons compenseren voor de meerkosten van optie 2.

Als raad worden we graag nog beter meegenomen in het hele proces.

De bestuurscommissie staat voor een grote uitdaging. Wij willen daarbij de bestuurscommissie een hart onder de riem steken. Daarom willen wij een motie vreemd aan de orde van de dag indienen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.