24 mei 2022

Vragen Hoteltoren Van der Valk Goes

Niels Kampstra heeft op 12 mei namens het CDA Borsele vragen gesteld aan het college over de voorgenomen bouw van de Hoteltoren van Van der Valk Goes. Hij riep het college van B & W op om samen met de gemeente Goes te kijken naar mogelijkheden voor een goede ruimtelijke inpassing van de hoteltoren.

Meer weten?

Partijen in Borsele: hoteltoren van Van der Valk bij Goes verpest ons uitzicht | Bevelanden | pzc.nl

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.