Agendapunt 5 - Grip op gemeenschappelijke regelingen; 213a- onderzoek gemeente Borsele - Peter van`t Westeinde

Mooi dat we deze stap nu kunnen zetten. Meer grip op de GR-en is iets waar wij als raad al jaren om vragen en met de voorstellen en aanbevelingen in dit rapport zetten we wat ons betreft flinke stappen in de goede richting. Het roept bij ons echter ook enkele vragen op.Voor wat betreft aanbeveling 1 Nota verbonden partijen.Gaat de raad in dit document de kaders aangeven voor de omgang met GR-en? Volgens de VNG kan dat, via de gewijzigde WGR per 1 juli 2024. Wordt bij de nota Verbonden partijen ook samengewerkt met andere Zeeuwse gemeenten? Om hiermee de afspraken van het rapport Afspraken over Samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland ook gemeenschappelijk te verwerken?

Mooi dat het in aanbeveling 9 ‘Afspraken over Samenwerken met gemeenschappelijke regelingen in Zeeland’ gaat over het instellen van een regionale raadsadviesgroep voor elke GR afzonderlijk. Is de Wethouder het echter wel met ons eens dat dit niet noodzakelijk het geval hoeft te zijn bij alle GR-en? En hoe denken de andere fracties hierover?

Wij verheugen ons op de uniforme aanpak van begroting, rapportages en jaarstukken van de diverse GR-en. Dit is een efficiënte aanpak en wij verwachten dat het voor raden ook beter inzicht gaat opleveren. Het zal in eerste instantie meer vragen van o.a. onze controller maar wanneer deze werkwijze goed loopt zou het voor iedereen positief moeten uitpakken.

Wij steunen het College in de verdere uitvoering van de gedane aanbevelingen en we zien uit naar een betere behandeling in onze raad van stukken van de GR-en.

Agendapunt 6 - Renovatie strekdam Hoedekenskerke - Mitchel Vermeulen 
De in 2005 vernieuwde strekdam van Hoedekenskerke heeft onderhoud nodig. Daarnaast is er het probleem dat het haventje frequent dichtslibt. Bij opgaand water is er een sterke stroming de haven in, maar die ontbreekt bij afgaand water. Hier speelt de (ligging van) strekdam een grote rol in.
De monding van het haventje is net te smal voor een baggerboot waardoor het provisorisch wordt leeggetrokken. (en de monding wordt gevormd door de strekdam). Dit kost de Watersportvereniging jaarlijks €.... Een bedrag dat met liggeld en bijdrages van o.a. de gemeente net op te hoesten is. Wellicht is dit een mooi moment om te kijken naar een meer permanente oplossing voor dit probleem. Daar zijn bij verschillende betrokkenen die wij gesproken hebben ideeën over, dus wellicht is het interessant is om daar het e.e.a. op te halen.

Kan de wethouder samen met de Watersportvereniging en andere betrokkenen verkennen of er een meer permanente oplossing is voor het dichtslibben van het haventje. Dit omdat de strekdam hier een rol in speelt en er nu toch al werk aan de strekdam is voorzien. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.