Agedandapunt 4 - Ingekomen stukken, geëngobeerde dakpan - Niels Kampstra

Als gemeenteraad hebben we ongeveer 1,5 jaar geleden het beeldkwaliteitsplan voor de Platepolder vastgesteld, dus ook met dat bepaling de geëngobeerde dakpannen niet toegestaan zijn. Ik durf te wedden dat niemand in deze raad bij het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan Platepolder bij wel of geen geëngobeerde dakpannen stilgestaan heeft. Het verschil tussen een geëngobeerde pan en een keramische, gesmoorde pan is vooral technisch van aard en heeft te maken met het bakproces. Pas wanneer er een stuk van de pan af is zie je dat een geëngobeerde pan niet door en door van kleur is. Maar op een heel dakvlak zal je het verschil niet of nauwelijks zien.

Uit de beantwoording van de door onze fractie gestelde technische vraag blijkt het waarom we geëngobeerde pannen uitgesloten hebben, het productieproces van een geëngobeerde pan is mogelijk duurzamer, de levensduur van een doorpakken pan is langer en daarmee weer duurzamer. Een duidelijke motivatie waarom de wethouder en het college, waar de bevoegdheid ligt, niet afwijkt van het beeldkwaliteitsplan. Ook blijkt uit de beantwoording dat er voor de Platepolder door een andere initiatiefnemer ook het verzoek is gedaan om een geëngobeerde pan te gebruiken. Ook dit verzoek is afgewezen. Het nu alsnog toestaan zou niet fair zijn tegenover deze initiatiefnemer.

Onze fractie snapt het standpunt van de briefschrijver en ja, welstand in Borsele moet eenvoudiger worden, maar als gemeenteraad zitten wij hier ook om een consequent bestuur te zijn naar alle inwoners. En daarvoor al het eerder genoemde overwegende lijkt het onze fractie het beste om dit punt mee te nemen naar de werkgroep beeldkwaliteit, want dit gaat verder dan enkel de Platepolder en als het gaat om welstand en beeldkwaliteit moeten we naar het totaal plaatje kijken in Borsele.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.