Agendapunt 5 -  Plan van aanpak ‘Borselse Voorwaarden’ Grootschalige Energietransitie en Leefkwaliteit - Peter van`t Westeinde
Borsele vangt de klappen op voor de energietransitie in Nederland en zelfs ook daarbuiten. En we hebben tot op heden onze inwoners nog niet gerust kunnen stellen dat we deze klappen aankunnen. Het compensatieplan voor de 380 kv lijn en het transformatorstation is nog niet in beeld en nu moeten wij de voorwaarden op gaan stellen voor de grootschalige energietransitie in onze gemeente. En tijdens dit hele proces moet ervoor gezorgd worden dat onze inwoners het vertrouwen terug krijgen. Voor een heel groot deel ligt dat bij de landelijke overheid wat daar wordt ook het besluit voor de 2 nieuwe kerncentrales genomen. En in het herwinnen van vertrouwen is men in Den Haag nog niet uitgeblonken. We moeten dus ook nog maar afwachten of de ons beloofde besluiten ook echt op de afgesproken tijdstippen genomen gaan worden. Ook hier is het: Minder ik, meer wij! Wat ons te doen staat is alles in het werk stellen om dat vertrouwen wel terug te winnen. Onze Borselse inwoners moeten weten dat wij dit als gemeente samen met hen doen en voor hen. En dat staat of valt bij een goede communicatie. We zijn daar al heel goed op weg maar gemakkelijk zal het niet worden.

We kunnen vanalles gaan vinden over de Borselse voorwaarden maar dat is in eerste instantie aan de inwoners. Wij stellen de voorwaarden vervolgens eind dit jaar in de raad vast. Natuurlijk willen wij als CDA-Borsele geen koeltorens, geen nieuwe hoogspanningskabels als rits door ons Zuid-Bevelandse landschap en een inpassing rondom het Sloegebied opdat de omgeving zeker niet meer overlast gaat ervaren. Ook moet de leefbaarheid op peil blijven en beter nog moet deze vooruit gaan. En wij zien dit als kans om bijvoorbeeld onrendabele warmtenetten nu wel te realiseren. Ook moet het compensatieplan visueel gemaakt worden. Wat gaat dit voor de omgeving betekenen? Niet alleen een plan voor de leefbaarheid dus maar ook het nu een keer echt aanpakken van de sloerand. Dus hier ook geen extra inbreuk voor bij voorbeeld de Cental Gate aan de huidige rand van het Sloegebied. De omgeving heeft nu wel genoeg overlast ervaren. Het moet dus gezien worden als een compensatieplan voor alle ontwikkelingen, ook wanneer de kerncentrales niet komen, dan nog dient er een flinke compensatie plaats te vinden.

Als CDA-Borsele vinden wij de Jeugd van groot belang in dit hele traject. Dit hele traject is voor hun toekomst van groot belang. Het is dus te verantwoorden dat er een bovenmatige inspanning verricht wordt om de jeugd bij dit proces te betrekken. Het gaat immers om hun toekomst. De Dorpsraden hebben voorgesteld om met 2 personen deel te nemen aan de discussies. Ons voorstel zou hier zijn dat ze bijvoorbeeld in duo’s gaan werken zodat niet alles op 1 persoon rust, dus wel met 1 persoon aan tafel maar werken in duo’s zodat eventuele vervanging ook direct geregeld is. De overheid is nu aan zet om draagvlak te bepalen en/of creeëren. (Dat er nu een advies is wat Jetten niet geheel volgt is slecht voor de geloofwaardigheid.) We hebben zojuist gehoord hoe ze dat willen gaan doen en hier vinden wij ……. van.

Wij zijn er vervolgens voor de samenhang en voor de Borselse samenleving! Vorige week en vanavond hebben velen hun zorgen geuit en ook het wantrouwen weergegeven. Wij kunnen dat alleen maar wegnemen met volledige openheid en een glasheldere communicatie. Verschillende verhalen vanuit verschillende kantoren kunnen we nu echt niet meer hebben. Iedereen roept maar wat, ook vanuit Den Haag. In Borsele, zowel het dorp als de gemeente, komt alles samen en wij dienen die open communicatie met onze inwoners dan ook te voeren. Onze informatie moet in ieder geval betrouwbaar en up-to-date zijn. Er moeten dus ook integrale afspraken gemaakt worden. Alles in één dus, geen plannen stapelen.

Als de centrales er uiteindelijk staan, als alles doorgaat, moet de stroom natuurlijk afgevoerd worden. Het is zo dat veel stroom in de omgeving gebruikt gaat worden maar wat de Provincie uit gaat moet tegen die tijd ondergronds. We zijn 10 tot 15 jaar verder voordat afvoer aan de orde is dus is er nog heel veel tijd om te zorgen dat de kabels tegen die tijd ondergronds, langs bestaande infrastructuur gelegd kunnen worden of liever nog door de Westerschelde. Vorige week gaven de dorpsraden ook nog aan dat zij in dit hele traject ook flink wat extra moeten vergaderen. De kosten die hiermee gemoeid zijn zullen ook bij EZK gedeclareerd moeten worden volgens ons. Is dit ook het geval?

Voorzitter, we staan met onze inwoners voor een gigantisch traject en er zullen zeker nog hobbels komen maar we moeten er volledig voor gaan om de zorgen en het wantrouwen, voor zover dat in onze macht ligt, weg te nemen. Dat kan alleen door een open en transparante communicatie. Wij gaan daar als CDA-Borsele zeker voor en wij gaan ervan uit dat de gehele raad, het college en het ambtelijk apparaat er ook zo over denkt. Dan brengen wij het met z’n allen Voe Mekare.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.