Emailadres: [email protected]

Portefeuille 2018-2022:
- Werk en Inkomen
- WMO en Sociale Zaken
- Welzijn en Zorg
- Cultuur
- Jeugd- en ouderenbeleid
- Onderwijs
- Sport
- Dorpshuizen

Wat ik doe?
Ik ben nu wethouder en in die hoedanigheid mocht ik de afgelopen periode de uitdagende portefeuille van het Sociaal Domein behartigen. En ik schrijf met opzet behartigen omdat daarin het woord ‘hart’ verscholen zit. Het sociaal domein gaat immers om mensen, om het welzijn, het welbevinden van jong en oud. Mijn ambitie is erop gericht dat niemand buiten de boot valt. Dat iedereen, ongeacht afkomst, geaardheid, leeftijd en religie zich goed thuis voelt in Borsele.

En natuurlijk, want ik vind dat dat zo hoort, maak ik daarnaast ook nog wat tijd vrij voor vrijwilligerswerk, namelijk voor onze plaatselijke kerkgemeenschap en voor de activiteiten van St. Focus Twee en zeker niet ten leste: voor onze 5 kleinkinderen.

De mooiste plek in de gemeente Borsele?
Best lastig een keuze te maken, zoveel mooie plekken in ons gemeente: het weidse uitzicht als je boven op het Fort in Ellewoutsdijk staat, het hollebollige weidelandschap De Poel en niet te vergeten het wandelgebiedje rondom de Zaakse Weel waar ik in de loop der jaren al honderden keren gewandeld heb maar wat steeds blijft boeien en inspireren. Borsele is gewoon een prachtige gemeente!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.