Email: [email protected]

Aandachtsvelden:
- WMO & Sociaal Domein 
- Werk en inkomen
- Welzijn en zorg
- Jeugd- en ouderenbeleid 
- Inburgering en integratie statushouders
- Auditcommissie

Dorpen:
Baarland
Ellewoutsdijk,
Oudelande

Wat ik doe?
Ik ben met pensioen, voorheen bedrijfskundige bij de rijksoverheid (Ontwikkelingssamenwerking).

Daarnaast wer ik als vrijwilliger als:
Bestuurslid Stichting Musea de Bevelanden (Historisch Museum de Bevelanden, Goes en Fruitteeltmuseum, Kapelle),
Bestuurslid Wienkeltje van Wullempje, Hoedekenskerke
Taalles aan anderstaligen

De mooiste plek in de gemeente Borsele?
De slikken en schorren van de Westerschelde bij Baarland.

Waarom CDA?
CDA Borsele heeft een degelijke strategische visie, met focus op de praktische uitvoering en gevolgen voor de burger, en weegt daarbij de belangen goed af.
CDA zet de mens centraal en geeft daarbij aandacht aan de diverse facetten van duurzaamheid: zorg voor de natuur, het milieu, erfgoed en cultuur, leefbare dorpen, veilige woonomgeving, zorgen voor elkaar, economische ontwikkeling. CDA Borsele hecht belang aan een transparante bestuurscultuur, aan een gemeente die er is voor de burger en niet andersom.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.