Programma 2022 - 2026

Onder de titel “Samen kom je verder” werkt het CDA Middelburg de komende vier jaar aan het programma 2022 - 2026. Het programma is gedurfd en sociaal. Niet langer de oude maar de nieuwe economie staat centraal, waarbij sterk ingezet wordt op duurzaamheid. Daarnaast zijn goed wonen in Middelburg en passende betaalbare zorg speerpunten van het CDA. Zo worden de fiets, het openbaar vervoer en het elektrisch rijden meer ondersteund. Wat betreft wonen wordt vooral ingezet op doelgroepen als senioren en jongeren. Bijvoorbeeld via appartementen in en rond de binnenstad. Wat betreft de zorg maakt het CDA zich sterk voor integraal ouderenbeleid. Via mens tot mens contact kunnen ouderen bij de gemeente terecht met vragen over zorg, wonen én toegankelijkheid. Ze krijgen daarbij ook ondersteuning bij zaken die digitale vaardigheden vragen. Bijvoorbeeld om een OV chipkaart aan te vragen. Ter voorkoming van overlast en criminaliteit wordt ook meer ingezet op voorzieningen voor jongeren. Maar ook heeft het CDA concrete voorstellen voor de ondersteuning van sportverenigingen. Tot slot wil het CDA meer en verdergaande samenwerking met de andere twee Walcherse gemeenten.

Download het programma via onderstaande link:

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.