Nieuw en St. Joosland

Aanspreekpunt

Jan Zwemer - janzwemer@cdamiddelburg.nl 

 

Nieuw- en Sint Joosland is een klein rustig dorp vlak bij Middelburg. Het grenst direct aan de snelweg A-58. U vindt hier vooral koopwoningen. Er is een buurtwinkel in het dorp en een leuke speeltuin. Binnen vijf autominuten bent u in het centrum van Middelburg.

Nieuw- & St. Joosland, bekend om de onderlinge band van de bewoners die zichtbaar wordt in een actief verenigingsleven, een vitale voetbalvereniging, een kwalitatieve dorpsschool en de prachtige Zomerfeesten.

 

Nieuwland: Dorp achter de dijken, met zicht op de Bevelanden. Dit geeft soms een gevoel van vervreemding van de kern van Middelburg. Nieuwlanders vragen zich soms af  “horen we er nog wel bij ?”.

De afgelopen jaren is veel werk verzet om het plan Dorp van de Toekomst te maken. Veel werd gerealiseerd, maar is nog veel te doen.

Betrokkenheid, meedenken en meedoen is de kracht van Nieuwland, wat bijvoorbeeld tot uiting komt in de website van het dorp: www.dvnieuwland.nl.

CDA wil de kracht van Nieuwland (samenhang en onderlinge band) meer zichtbaar maken en omzetten in verhoging van de kwaliteit van de leefbaarheid in en om het dorp.

CDA wil de woningbouw in Nieuw- & St.Joosland stimuleren, door in het dorp zelf woningen te bouwen, het woonzorgcentrum te realiseren en bedrijven aan de rand van het dorp te houden.

CDA wil kleinschalige voorzieningen in het dorp krijgen en behouden, zoals de Biblobus. CDA wil goede verbindingen realiseren, inzetten op wandel- en fietspaden rond Nieuwland en natuurlijk ………. ook de komende jaren inzetten op kwalitatief goed basisonderwijs door de school De Lonneboot.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.