St. Laurens

Aanspreekpunt

Bert Kollen - lkollen@zeelandnet.nl

 

Sint Laurens is een gezellig oud dorpje. Het grenst aan de noodwestzijde direct aan Middelburg. U vindt hier vooral koopwoningen. Opvallend in Sint Laurens zijn de vele bewonersactiviteiten gedurende het hele jaar. Een basisschool en sportvoorzieningen zijn aanwezig.

In St. Laurens is onderlinge betrokkenheid een kenmerk van het woon- en leefklimaat. Bewoners geven aan dat zij met veel genoegen in St. Laurens wonen, dat niet alleen zo willen houden, maar dat ook verder uit willen bouwen. Houden wat er is en investeren in de toekomst van ene leefbaar dorp, strijden om voorrang. Overleg tussen bewoners en overleg van bewoners met de gemeente is van vitaal belang. Dit ook samen met daadkracht. Immers ook voor St. Laurens biedt de komst van de N57 perspectieven naar het verder verbeteren van de kwaliteit van leefbaarheid. Doorsnijdt de Noordweg nu nog het dorp, straks mag dit de levensader van vitaliteit en ontmoeting in en om het dorp worden.

Het CDA wil zich in St. Laurens inzetten voor verder verbeteren van de leefbaarheid, met behoud van het eigene van St. Laurens. Geleidelijke groei is een kernwoord voor het CDA. Dit kan alleen met overleg en daadkracht. Dan kan een goed draagvlak ontstaan voor een moderne basisschool, maar ook voor zorgwoningen. Het is immers heel wat waard om zo lang mogelijk op het dorp te blijven wonen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.