Wegdek
08 juni 2018

Bloktijden Westerscheldetunnel: tarieven omlaag voor vrachtverkeer

Middelburg - Gedurende de Statenvergadering van 8 juni dient het CDA een motie in om bloktijden in te voeren voor de Westerscheldetunnel. Vrachtwagens mogen zo op bepaalde tijden tegen een gereduceerd tarief door de tunnel.

Vanuit de transportsector is gebleken dat de tariefstelling voor transportverkeer een hindernis kan zijn voor het aangaan van nieuwe klantrelaties aan de andere kant van de Westerschelde. De Vlaamse tunnels hebben hier maatregelen voor getroffen - het CDA ziet hier mogelijkheden in. Een tariefverlaging gedurende bloktijden kan namelijk positieve effecten opleveren:

  • De regionale economie krijgt een boost: logistieke dienstverleners zullen meer gebruik maken van de tunnel waardoor economische activiteiten toenemen.
  • De doorstroom verloopt beter: transportverkeer zal meer genegen zijn gedurende bloktijden te gaan rijden en minder tijdens de spits of daguren.
  • Het milieu: door betere doorstroming ontstaat er minder stilstaand of langzaam rijdend verkeer.
  • Infrastructuur: de gedoseerde belasting kan tot kostenbesparingen leiden in het wegennet.

CDA verzoekt het college om voor het eind van het jaar een voorstel uit te werken omtrent deze casus en dit als aandeelhouder te bespreken met de directe van N.V. Westerscheldetunnel.

Motie in het nieuws

CDA-Statenlid Frank Kuijpers is op Omroep Zeeland in het nieuws geweest met de motie. Voor het terugluisteren, klikt u op deze link.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.