Sport en Cultuur voor leefbaarheid en welzijn

Sport en Cultuur voor leefbaarheid en welzijn,

Verenigingen, zoals sport- en muziekverenigingen die extra willen investeren in het bereiken en begeleiden van specifieke doelgroepen Jeugd (bijvoorbeeld G-teams, kinderen met een ontwikkelingsstoornis, sociaal-emotioneel kwetsbare kinderen, ouderen………) worden door de gemeente naast de basissubsidie extra ondersteund.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.