Verkiezingsprogramma 2019 - 2022

Bekijk het verkiezingsprogramma van het Waterschap online!

Op deze pagina kunt u het verkiezingsprogramma voor Waterschap Scheldestromen voor 2019 - 2022 downloaden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.