CDA doet mee!

Op 14 juni hebben GroenLinks, D66, PvdA en CDA het nieuwe coalitieakkoord met de naam: “Samen leven in Leiden" gepresenteerd. Sebastiaan van der Veer, medeonderhandelaar namens het CDA: “Ik kijk met heel veel tevredenheid terug op de onderhandelingen. In goede, onderlinge harmonie is er keihard gewerkt aan dit ambitieuze akkoord. Een akkoord, wat het CDA betreft, om trots op te zijn!”

Het CDA is de verkiezingen ingegaan met drie belangrijke speerpunten: 1) betaalbaar wonen, 2) stimulering van het Leidse verenigingsleven en maatschappelijk middenveld en 3) veilige, groene en schone wijken. 

Waar we trots op zijn?

Betaalbaar wonen

1)            We gaan woningen voor ouderen realiseren. Dit bevordert de doorstroming op de woningmarkt waardoor jongeren sneller een eigen huis kunnen kopen;

2)            We gaan gevarieerder bouwen. Er komen woningen voor starters maar ook voor gezinnen;

3)            De OZB wordt niet verder verhoogd. En wordt alleen nog maar voor de inflatie gecorrigeerd.

Stimulering van het Leids verenigingsleven & het maatschappelijk middenveld

1)            Er wordt de komende vier jaar fors geïnvesteerd in onze Leidse sportvelden, kantines en kleedkamers. Daarnaast ondersteunen we verenigingen;

2)            Samen leven doe je niet alleen. Daarom komt er een aparte aanpak zodat eenzaamheid onder oud én jong wordt bestreden; 

3)            De bieb blijft in de wijk. Daarnaast maakt dit College werk van een nieuwe bibliotheek in het centrum van de stad.

Veilige, groene en schone wijken

1)            Er komen extra handhavers bij;

2)            Niks vervelender dan scheurende auto’s door je straat. Daarom staat er in dit collegeakkoord dat de auto te gast is. Rondom alle scholen gaat de maximumsnelheid naar 15 k/m per uur. Kinderen moeten                     veilig over straat kunnen;

3)            Vervuiling pakken we aan. Op plekken waar veel afval voorkomt, gaat de gemeente extra schoonmaken.

Benieuwd naar het hele coalitieakkoord? 

Klik hier en je vind het volledige coalitieakkoord 2022 - 2026. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.