11 november 2016

ALV november met Rien Fraanje

Op donderdagavond 10 november j.l. was er de halfjaarlijkse Algemene Ledenvergadering in de Maranathakerk te Rhoon. Het bijzondere tijdens het openbare gedeelte van deze avond was onze gastspreker Rien Fraanje.

Rien Fraanje is momenteel directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA. Daarvoor heeft hij diverse bestuurs- en adviesfuncties bekleed. Tevens is hij nog o.a. lid van de deelraad van Amsterdam Nieuw-West namens het CDA.

Zijn betoog van deze avond ging over gemeentelijke fusie en intensieve gemeentelijke samenwerking. Hij heeft onderzoek gedaan naar de effecten van gemeentelijke fusie en de vraag of intensieve gemeentelijke samenwerking (zoals bij ons in BAR-verband) daar een alternatief voor kan zijn.

Hij besprak waar we in BAR-verband op mogen rekenen de komende jaren. Vragen die ook aan de orde kwamen, waren: wat moet er gebeuren om van de BAR een succes te maken en wat zou het uitmaken c.q. wat voor gevolgen zou het hebben als we een BAR-gemeente worden?

We kijken terug op een interessante en leerzame avond. Bij deze willen we dan nog een keer de heer Rien Fraanje bedanken voor zijn zinvolle bijdrage aan deze avond!

Voor meer foto's van deze avond verwijzen wij u naar het kopje 'foto's' op deze site.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.