25 februari 2021

CDA vraagt aandacht voor 't Veerhuys

In de Nieuwjaarsnacht richting 2019 voltrok zich een kleine ramp aan de Dorpsdijk in Rhoon. 't Veerhuys, een voor de gemeente ontzettend belangrijke plek, ging in vlammen op. 't Veerhuys vervulde een belangrijke taak in Albrandswaard, en is precies zo'n plek waar we als gemeente (ook in corona-tijd) grote behoefte aan hebben: een plek voor ontmoeting, sociaal contact, verenigingsleven, of het organiseren van feesten en partijen. 

De brand van 't Veerhuys was in 2019. Daarna is 't Veerhuys nooit herbouwd. Los van de belangrijke rol van 't Veerhuys, levert het leegstaande pand ook voor het aanzien van het dorp op dit moment bepaald geen positieve bijdrage. Alle reden voor een motie!

 

Tijdens de Raadsvergadering van 02-02-2021 diende het CDA Albransdwaard samen met StemLokaal een motie in die het College oproep om samen met het Bisdom, waaronder zowel de Willibrorduskerk als 't Veerhuys vallen, te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn tot herbouw van 't Veerhuys. De motie riep op om met name te kijken of zo'n herbouw haalbaar is, zodat 't Veerhuys de belangrijke taak voor onze gemeente weer kan vervullen.

Helaas was deze motie voor veel partijen in de Raad een brug te ver. Met name de angst dat dit de gemeente 'weer' geld zou gaan kosten leidde ertoe dat een aantal partijen niet instemden met de motie. Het CDA Albrandswaard vindt echter dat een motie ook een belangrijke signaalwerking heeft. Juist omdat we weten dat de behoefte aan een plek als 't Veerhuys groot is, en het College moeite heeft in het vinden van geschikte locaties. De motie was voor het CDA een duw in de goede richting!

CDA wethouder Mieke van Ginkel aan dat zij dat geheel kon onderschrijven, en de mogelijkheden rond het Veerhuys graag wilde verkennen. De motie kon echter helaas niet op een meerderheid van de raad rekenen.

Het CDA Albrandswaard blijft zich onverminderd inzetten in de zoektocht naar geschikte ruimten die voor onze gemeente van waarde zijn, en waar sociaal contact en ontmoeting mogelijk kan worden gemaakt. 't Veerhuys biedt daartoe voor ons een enorme kans! Jammer dat andere partijen dat niet zien.

Sander van der Kaaij, fractievoorzitter

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.