22 december 2020

Met elkaar, voor elkaar

Met elkaar krijgen we veel voor elkaar

Dat mogen we als CDA Albrandswaard na twee jaar wel concluderen. Met ons verkiezingsprogramma zijn we van start gegaan om het beste voor Albrandswaard te realiseren. We zijn heel tevreden met de voortgang! Wethouder Mieke van Ginkel blikt terug, nu we 'halverwege' de raadsperiode zijn. Waar staan we? Wat hebben we met elkaar mogen bereiken? U leest het hier allemaal!

 

MET Elkaar

We koersen op het sociale en op het woon/werkkompas. Dat hebben we al gezegd bij het uitzetten van de kompasrichting! Dit is wat het CDA Albrandswaard betreft het kloppend hart van onze prachtige gemeente. Daar zetten we ons volledig voor in.

VOOR Elkaar

Voor elkaar krijgt in deze Corona-tijd een dubbele betekenis. Het betekent dat we naar elkaar omkijken in deze moeilijke en donkere tijd, waarin we elkaar niet mogen omarmen of binnenshuis mogen ontmoeten. Dat we te maken hebben met een pandemie is ongekend en van grote invloed op de samenleving in onze dorpen. Daar moeten we samen doorheen. Maar dan wel met de gepaste afstand, van 1,5 meter tot elkaar.

Wat hebben we bereikt?

Als CDA zijn we, juist in deze moeilijke tijden, toch verheugd dat er mooie dingen van de grond zijn gekomen in Albrandswaard. De bouw van het Huis van Albrandswaard is gestart, en zal naar verwachting in 2021 in gebruik worden genomen. We hebben de aanzet gegeven voor veel nieuwbouwprojecten met woonkansen voor jong en oud, en we maakten een stedenbouwkundige verkenning voor Poortugaal-West en de Schutskooiwijk. Ook hebben we, samen met Antes, een vervolgproces gestart om het initiatief voor woningbouw op haar terrein verder uit te werken.

Het Leerwerkakkoord Transport & Logistiek, Personenvervoer en Binnenvaart is een ander mooi initiatief in Albrandswaard waar we als CDA zeer positief over zijn! We hopen dat meer inwoners, die nu zonder baan of in de bijstand zitten, aan het werk of aan een opleiding naar werk geholpen kunnen worden.

 

Sociaal Kompas

We zien enorm veel Albrandswaardse initiatieven die zijn ondernomen (en worden ondernomen!) voor het bestrijden en tegengaan van eenzaamheid. Zo legt het ouderenwerk van SWA (zodra dat weer mogelijk is) huisbezoeken af aan onze inwoners vanaf 75 jaar! Met de nota integraal beleid sociaal domein wordt de koers voor de komende jaren uitgezet. Hierdoor wordt de dienstverlening in het sociaal domein verbeterd door meer integraal en vraaggericht te gaan werken. We willen er zo vroeg mogelijk bij zijn wanneer er problemen ontstaan, of wanneer er zorg nodig is om te voorkomen dat problemen escaleren. De zorg wordt dichtbij en wijkgericht georganiseerd

Financiën

Het is gelukt om de gemeentelijke financiën op peil te houden! Hoewel er een grote financiële druk is door de bezuinigingsopgaven, kunnen we toch de voorzieningen in stand houden, en cultuur en sport in Albrandswaard verder stimuleren. Dat gaat het CDA Albrandswaard zeer aan het hart! Maar, we kunnen dat niet alleen. Met de inzet van de Albrandswaardersvrijwilligers en professionals hebben we mooie resultaten bereikt. Daar zijn we ontzettend trots op!

 

Lichtpuntjes

Het CDA Albrandswaard ziet lichtpuntjes, en is hoopvol gestemd voor de toekomst!

Vol goede moed kijken we uit naar de uitdagingen in het nieuwe jaar. Met alle positieve resultaten die we tot nu toe hebben behaald gaan we onverminderd enthousiast verder om onze doelen te bereiken. Voor Albrandswaard. Voor het CDA spelen families, de leefbaarheid van onze gemeente en onderlinge verbinding een cruciale rol: samen kunnen we meer!

In 2021 willen we nóg meer dan voorheen laten zien waar we voor staan. Blijf ons volgen!

Vanaf hier wens ik u allen hele fijne feestdagen: kijk naar elkaar om, en blijf gezond!

Alle goeds,

Mieke van Ginkel,                                                                  

Wethouder Sociaal Domein & Educatie

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.