11 januari 2021

Raadsvragen Antes en FPC 'De Kijvelanden'

Er is de laatste tijd veel te doen rondom de Kijvelanden en Antes. Het CDA Albrandswaard brengt dit, omwille van de veiligheid van Albrandswaarders, onder de aandacht bij de Burgemeester en Wethouders van de gemeente. We zien dat de directe omwonenden van Antes en FPC (Forensisch Psychiatrisch Centrum) de Kijvelanden veelvuldig zijn geconfronteerd met meldingen over incidenten die in deze instellingen plaatsvinden, en vragen ons af of het College deze toename ook signaleert, en welke consequenties daar aan worden verbonden.

Er heerst bij omwonenden ontevredenheid over de manier waarop er over deze incidenten gecommuniceerd wordt. Wat vindt het College daar van?

Ook zien we als CDA Albrandswaard dat er -begrijpelijk- bij omwonenden ontevredenheid heerst over de manier waarop er over deze incidenten gecommuniceerd wordt. Een heldere communicatie is wat het CDA betreft essentieel. Daarom hopen we ook dat het College wil reflecteren op de communicatie tussen de genoemde instellingen en de direct omwonenden, en de signalen die zij daarover ontvangen.

 

Voortbordurend op de vraag of de communicatie tussen de voorgenoemde instellingen en omwonenden in orde is, vraagt het CDA Albrandswaard zich ook af hoe de communicatie tussen instellingen en het College is: vindt het College zelf dat zij tijdig, accuraat en volledig wordt geïnformeerd over kleinere of grote incidenten? Hoe is dit op dit moment, en hoe zou dit er in de ideale situatie volgens het College uit moeten zien?

Als laatste willen we als CDA opheldering over hoe het College haar eigen rol in deze situatie ziet. Als het eerdergenoemde ongenoegen over de niet tijdige, accurate en volledige informatievoorziening de realiteit is, kan het College dit dan opnemen met hogere overheden of instanties om zo een beter begrip te krijgen op de situatie? En gebeurt dit eigenlijk al?

Wordt vervolgd! We praten u graag bij over de antwoorden die wij van het College hopen te ontvangen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.