21 december 2020

Schutskooi

Met de plannen voor het amoveren, renoveren, opbouwen en uitbreiden van de schutskooi-wijk in Poortugaal-west worden niet alleen 108 verouderde huurwoningen in een nieuw jasje gestoken, maar vindt er zelfs een uitbreiding tot wel 140 duurzaam te bouwen huurwoningen plaats in de sociale sector. De stedenbouwkundige verkenning maakt de eerste contouren zichtbaar. Het groene en dorpse karakter, en daarmee de oorsprong van de wijk, blijft behouden en het wooncomfort voldoet in alle opzichten weer aan de eisen van deze tijd.

 

Het CDA is blij dat het College blijk geeft van het belang van betaalbare huurwoningen en de ambitie om dit aantal in de Schutskooi-wijk uit te breiden. We vragen daarbij ook direct aandacht voor de combinatie van wonen-welzijn-zorg. Juist met een ontwikkeling op deze schaal lijkt het ons belangrijk dat hier ook direct rekening mee wordt gehouden.

Wel vragen wij het college en de woningbouwvereniging Poortugaal oog te hebben en te houden voor een goede communicatie met de bewoners van de wijk en daarbij zoveel mogelijk rekening te houden met hun wensen en behoeften.

Leefbare wijken maak je samen. -

Lennard Goudriaan, raadslid CDA Albrandswaard

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.