18 februari 2021

Sterker door verbinding: een integraal Sociaal Domein in Albrandswaard

De fractie van het CDA Albrandswaard maakt zich, samen met wethouder Mieke van Ginkel al jaren sterk voor een meer integraal beleid in het sociaal domein. En met resultaat! Op 1 februari heeft de gemeenteraad van Albrandswaard namelijk unaniem besloten tot het vaststellen van een nieuw beleidskader waar alle aspecten van het sociaal domein onderdeel van zijn. Het CDA Albrandswaard hecht hier veel waarde aan, omdat op deze manier multiproblematiek bij kwetsbare gezinnen beter kan worden aangepakt. Dit kan bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een zorgvraag in combinatie met problematische schulden en/of werkeloosheid.
 

 

Voor de decentralisatie in het Sociaal Domein (uit 2015), heeft de gemeenteraad van Albrandswaard drie beleidsnota's met een meerjarige duur vastgesteld: een voor de Wmo, een voor de Participatiewet en een voor de Jeugdhulp. Nu de looptijd van deze nota's voor het grootste deel is verlopen, vormt de nieuw vastgestelde nota het vliegwiel voor een integrale en innovatieve aanpak: een aanpak waar preventie en welzijn duidelijk gepositioneerd zijn en die de transformatie van het lokale sociaal beleid een extra impuls geeft.

Met het integrale sociale domein stelt Albrandswaard de mens centraal, en wordt zorg vroegtijdig en dichtbij onze inwoners georganiseerd!

Mieke van Ginkel, CDA-wethouder

 

Het CDA-Albrandswaard vind de nota een mooi uitgangspunt voor beleid, waarvan de resultaten zich in de praktijk snel zullen uitbetalen in een betere dienstverlening en ondersteuning voor onze inwoners. En dat resultaat telt!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.