21 december 2020

't Buytenland van Rhoon: uniek polderlandschap

Het is goed dat in de vergadering van 14-12-2020 de status geven aan het Streefbeeld Buytenland van Rhoon is gegeven die het verdient. Namelijk het uitgangspunt voor de verdere invulling van ons unieke polderlandschap. Al een tijd geleden hebben een aantal partijen in de Raad, waaronder het CDA, een motie ingediend om het streefbeeld ook die status te geven; goed dat dat nu op deze manier vorm krijgt.

Het Streefbeeld Buytenland van Rhoon is een uniek polderproduct, in de meest letterlijke zin van het woord.

Sander van der Kaaij, Fractievoorzitter CDA Albrandswaard

 

 

Tijdens Beraad en Advies heeft het CDA Albrandswaard aandacht gevraagd voor de opmaat die deze status van het streefbeeld geeft: de discussie over de bestemming van de polder. Daar zal spoedig over gesproken worden. Er is nog veel onduidelijkheid over het nieuwe bestemmingsplan. Het CDA benadrukt dat er nadrukkelijk aandacht moet zijn voor de zittende ondernemers. Om het streefbeeld te laten slagen, spelen zij een cruciale rol in het gebied, zowel in het bewerken als het onderhouden van de gronden.

In het huidige plan wordt bedrijvigheid nog steeds gezien als een ondergeschikte van natuur en milieu. Daarbij gaat het streefbeeld er ook vanuit dat het werk in het gebied niet door lokale ondernemers gedaan hoeft te worden. Het CDA vindt het zeer belangrijk dat zittende ondernemers hun bedrijf op een goede manier voort kunnen zetten. Voorhen moeten de voorwaarden realistisch en haalbaar zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.