21 december 2020

Verenigingsleven in Albrandswaard: onmisbaar!

Verenigingen zijn binnen onze gemeenschap onmisbaar: voor vrijetijdsbeoefening, ontspanning, saamhorigheid, omzien naar elkaar. We mogen ons in Albrandswaard ook rijk rekenen met zo’n bloeiend verenigingsleven. Toch realiseren we ons maar al te goed, ook na de toespraak van de Minister-President vorige week, dat onze verenigingen kwetsbaar zijn en door Corona tal van inkomsten mislopen. Willen zij kunnen blijven doen wat ze altijd deden, ook na deze crisis, dan is steun onontbeerlijk. En het water staat hoog, daarom is het belangrijk dat er snel actie maar vooral ook steun voor deze verenigingen komt.

 

Als CDA steunen we daarom van harte het voorstel van het college om de culturele verenigingen te compenseren. Goed ook om te weten dat het College, buiten deze regeling om, ook intensief contact onderhoudt met onze sportverenigingen en de niet-gesubsidieerde verenigingen. Het college moet er staan, en het is goed te zien dat dat met deze regeling ook gebeurt. Juist ook door de investeringen die dit college al in het verenigingsleven gedaan heeft, bijvoorbeeld met het sluiten van het Akkoord van Albrandswaard, hebben we er ook alle vertrouwen in dat het College de criteria voor deze regeling zelf verder uitwerkt en steunen we dit voorstel van harte.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.