12 januari 2022

Waar zijn we mee bezig? Vragen van het CDA omtrent de opvang van asielzoekers

Met verbazing heeft het CDA Albrandswaard kennis genomen van het bericht 'Albrandswaard schort voorbereiding noodopvang asielzoekers op'. Daarom stellen we vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders.

Kan het College uitleggen waarom er direct wordt gestopt met de voorbereidingen voor de noodopvang? Is hier ook over gesproken met het Ministerie, Veiligheidsregio en/of andere gemeenten in de regio? Kan het College sowieso iets zeggen over hoe de communicatie met de Veiligheidsregio verloopt?

We begrijpen uit de berichtgeving dat er geen juridische basis bestaat voor het verplicht opvangen van asielzoekers. Betekent dat dan ook dat het (bijvoorbeeld humanitair gezien) niet meer nodig is om asielzoekers op te vangen binnen onze gemeente? Is er informatie over de spreiding van de asielzoekers binnen onze regio? Wat is er op dit moment al gerealiseerd?

Lees hier onder verder!

 

Kan het College aangeven of het klopt dat de hoeveelheid asielzoekers die verwacht werd niet zo groot is als aanvankelijk werd verwacht? En kan het College zélf een standpunt innemen rondom de huisvesting van asielzoekers, waarbij vooral wordt gekeken naar medemenselijkheid, in plaats van juridische aspecten? En in het verlengde daarvan, hoe is het College van plan om in de toekomst om te gaan met verzoeken/aanwijzingen rondom de huisvesting van asielzoekers?

De opvang van asielzoekers is een kwestie van medemenselijkheid, niet van juridisch getouwtrek. Het CDA is het nog steeds niet eens met de gang van zaken, maar de onduidelijkheid die het College schept is storend.

- Sander van der Kaaij, Fractievoorzitter CDA Albrandswaard 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.