21 februari 2018

Weekthema 1 - het Wijkkompas: Gewoon gelukkig in de buurt!

Gelukkig en veilig wonen begint in de buurt. Vanuit de buurt wordt er door mensen gewerkt en door kinderen gespeeld. De buurt draagt voor een groot deel bij aan het woonplezier van Albrandswaarders. Daarom staat bij het CDA uw buurt centraal in ons verkiezingsprogramma.

Verkeersveiligheid: In al onze woonwijken pleit het CDA voor 30-kilometerzones. Op die manier kunnen al onze inwoners, maar vooral ouderen en kinderen, zo veilig mogelijk over straat.

Verlichting: Mensen moeten het gevoel hebben dat zij veilig over straat kunnen. Voldoende straatverlichting speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom maakt het CDA zich hard voor meer verlichting op straat.

Buurtpreventie: Het CDA wil actieve inzet op het tegengaan van inbraken doormiddel van de inzet van politie en buurtpreventie. Ook burgerinitiatieven zoals een wijk-app verdienen actieve ondersteuning.

Samenleven: Het CDA gelooft dat het belangrijk is dat mensen naar elkaar omzien. Wij willen daarom de mantelzorgers ondersteunen, maar staan ook achter initiatieven binnen de wijk, waarin mensen elkaar helpen of initiatieven ontplooien om de wijk leuker, mooier of veiliger te maken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.