06 maart 2018

Weekthema 2 - Het Groenkompas: Groen is genieten!

Weekthema 2 gaat over groen! Albrandswaard is een prachtige gemeente. Het CDA wil Albrandswaard als ‘Heerlijkheid’ verder op de kaart zetten!

●        Buytenland van Rhoon: boeren moeten in onze polders een gezond bedrijf kunnen runnen. Dat dit prima kan in combinatie met natuur en recreatie hebben zij laten zien in hun eigen VNC-plan. De boeren kunnen op steun van het CDA rekenen: zij houden onze polders groen!

●     Groenonderhoud: veel Albrandswaarders ergeren zich aan slecht onderhouden groen en onkruid. Het CDA maakt daar werk van. We zijn voor invoer van hondenbelasting: opbrengsten worden gebruikt voor meer groenonderhoud en extra punten waar hondenbezitters zakjes voor hondenpoep kunnen krijgen. Het CDA wil de parken als ‘groene longen’ volledig behouden. Groen is het visitekaartje van onze gemeente!

●   Sport: Sporters moeten kunnen rekenen op hoogwaardige en toegankelijke sportfaciliteiten, de wensen van de verenigingen spelen daarin een belangrijke rol. Het zwembad heeft een functie heeft binnen onze gemeente. Openhouden van het zwembad mag niet ten koste gaan van andere gemeentelijke voorzieningen. Het CDA is voor een multifunctionele binnensportaccomodatie in Portland.

●     Duurzaamheid: Albrandswaard willen we op een verantwoorde manier doorgeven. Cofinanciering voor zonnepanelen, nieuwbouwwoningen gasloos aansluiten, afvalscheiding stimuleren en inzicht in het energieneutraal maken van de gemeente: dat wil het CDA doen! Wij zijn tegen de bouw van windmolens binnen de gemeente.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.