10 maart 2018

Weekthema 3 - Het Familiekompas: Samen leven in Albrandswaard!

Voor het CDA is elk gezin – in welke samenstelling dan ook – van waarde. Gezinnen staan letterlijk midden in de samenleving en krijgen te maken met alle facetten ervan. Met elkaar vormen we de samenleving en vinden we normen en waarden belangrijk

Met sommige kinderen gaat het minder goed. Wij komen op voor deze kinderen en helpen kinderen die in armoede opgroeien.

De school is vaak een van de eerste plekken waar een kind aanklopt voor hulp. Het is belangrijk dat scholen de weg weten naar de lokale toegang tot jeugdhulp. Kinderen moeten de kans krijgen zich volledig te ontplooien en volop mee te doen aan de maatschappij.

Verenigingen zijn de ruggengraat van onze gemeente. Sportverenigingen, koren, muziekverenigingen, toneelverenigingen, vrijetijdsverenigingen: talloze vrijwilligers zetten zich in voor deze verenigingen.


Cultuur is voor het CDA waardevol. Verenigingen moeten kunnen rekenen op de gemeente, zeker wanneer zij activiteiten voor de gemeenschap organiseren. Het CDA wil meer geld beschikbaar stellen voor cultuur. Om de toegang tot cultuur voor ieder kind mogelijk te maken, moet er in onze gemeente een jeugdcultuurfonds in het leven worden geroepen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.