CDA PLEIT VOOR DEMENTIEVRIENDELIJKE GEMEENTE

BARENDRECHT
Het CDA pleit voor een dementievriendelijk Barendrecht. Op dit moment krijgt 1 op de 5 mensen dementie (bij vrouwen is dit zelfs 1 op de 3). Dementie zal ook in Barendrecht dus steeds meer zichtbaar worden. Als gemeenschap moeten we recht doen aan mensen die een vorm van dementie hebben, hun mantelzorger en andere zorgverleners.

Het CDA pleit daarbij voor een integrale benadering tussen ondernemers, zorgaanbieders, burgers en vrijwilligersorganisaties.
Het CDA heeft hierover schriftelijke vragen gesteld aan het college. Deze gaan over visie op een dement vriendelijke gemeente, het huidige en toekomstige voorzieningenniveau,
samenwerking tussen betrokken partijen en een dementie vriendelijk gemeentehuis.

Recht doen is de hoopvolle agenda van het CDA voor heel Nederland. Recht doen gaat over een fatsoenlijk land, waar we omzien naar elkaar en voor elkaar zorgen. Waar mensen zich
thuis voelen en onderdeel zijn van een sterke gemeenschap. Waar respect en normen en waarden niet ouderwets zijn, maar gekoesterd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.