Koos Oostveen

Lid van de raadscommissie:
Commissie Ruimtelijke en Beheerszaken
Deze commissie houdt zich bezig met de volgende onderdelen van het gemeentelijke beleid: ruimtelijke ordening, volkshuisvesting, openbare werken, verkeer en vervoer, milieuzaken, bedrijventerreinen, werkgelegenheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.