29 augustus 2020

Tweede Kamerlid Wytske Postma bezoekt Goeree-Overflakkee

‘CDA en VVD laten zorgen en kansen voor mobiliteit en verkeersveiligheid zien’

Welke uitdagingen zijn er op het gebied van mobiliteit op Goeree-Overflakkee? Hoe pakken we met elkaar de doorstromings- en veiligheidsproblematiek aan, met name met betrekking tot de N57 en N59? Deze vragen stonden centraal tijdens het werkbezoek van Wytske Postma, Tweede Kamerlid en woordvoerder Verkeer van het CDA, aan het eiland.

Wethouders Tea Both-Verhoeven (CDA) en Peter Feller (VVD) heetten bij de start van het werkbezoek Wytske Postma, Michel Rogier (lid Provinciale Staten CDA), diverse deskundigen op het gebied van mobiliteit én raadsleden van de VVD en CDA van de gemeenten Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard van harte welkom. Voor de deelnemers stond een interactief en afwisselend programma klaar. Zo werd kennis uitgewisseld aan de hand van een tweetal presentaties en er werd een busrit over het eiland gemaakt.

Regionale aanpak

Lennert Onvlee, beleidsadviseur verkeer bij Metropoolregio Rotterdam Den Haag, vertelde in zijn presentatie over de uitkomsten een onderzoek naar de bereikbaarheid op Voorne-Putten, het gebied aangrenzend aan Goeree-Overflakkee. Henk Groeneveld, beleidsadviseur mobiliteit van de gemeente Goeree-Overflakkee, benadrukte in zijn presentatie het belang van een regionale aanpak bij mobiliteitsvraagstukken en een goede samenwerking met omliggende gemeenten en andere betrokken partners. Ook lichtte hij toe dat oplossingen voor de problematiek niet alleen gezocht moeten worden in het normale wegverkeer. Er liggen ook kansen in het reizen met het openbaar vervoer, maar bijvoorbeeld ook voor vervoer via het water.

In een busrit deed het gezelschap diverse plekken aan op Goeree-Overflakkee. Zo werd een bezoek gebracht aan de N59, ter hoogte van de Schaapweg. Daar werd stilgestaan bij het project ‘N59 de weg van de toekomst’. De komende jaren wordt uitvoering gegeven aan een maatregelenpakket die de veiligheid, doorstroming, duurzaamheid en ecologie op en rondom de N59 gaan verbeteren. Eén van de belangrijkste maatregelen is de realisatie van een middenbermscheiding.

Met elkaar

Tijdens haar werkbezoek viel het Wytske Postma op hoe goed er rondom het thema mobiliteit wordt samengewerkt op Goeree-Overflakkee. “Kijk maar naar deze bijeenkomst, vertegenwoordigers van het CDA en de VVD gaan actief het gesprek met elkaar aan. De politieke kleur is niet belangrijk, er wordt gekeken naar de opgave. En die opgave is er, op het gebied van mobiliteit en de verkeersveiligheid.”

Het Tweede Kamerlid vindt het goed dat niet alleen wordt gewerkt aan het verbeteren van het wegennet, er wordt ook ingezet op het beïnvloeden van gedrag. “Het stimuleren van thuiswerken vind ik daar een goed voorbeeld van. Mooi om te zien dat er zo creatief wordt nagedacht op Goeree-Overflakkee!”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.