22 maart 2021

Voor en na de verkiezingen

Op deze zaterdagochtend na de landelijke verkiezingen zit ik achter de computer nadat we als CDA een flinke tik op de vingers hebben gehad. Na een moeilijke campagne, maken we landelijk een flinke pas op de plaats. De vraag is hoe nu verder? Maar die vraag zullen ze niet alleen in Den Haag stellen, ook zelf heb ik behoefte om de balans eens op te maken. Waar staan we met het CDA landelijk en lokaal? Is er nog wel behoefte aan het CDA-geluid? Wat is de meerwaarde van zo’n landelijke partij op lokaal niveau? Het leek me zinvol om daar eens op te reflecteren een jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen.

 

Mannetjesmakerij

Na de landelijke verkiezingen horen we bij allerlei praatprogramma’s dat de analyse al is gemaakt. Het CDA zal zichzelf opnieuw moeten uitvinden om bij volgende verkiezingen beter voor de dag te komen. Misschien moet zelfs die ‘C’ er wel af. Er zijn immers steeds minder mensen christelijk. Ik mag hopen dat we niet teveel luisteren naar de outsiders en opiniemakers en gewoon politiek blijven bedrijven vanuit onze eigen christelijke kernwaarden, namelijk: solidariteit, rentmeesterschap, gespreide verantwoordelijkheid en gerechtigheid.

In het blad Christen Democratische Verkenningen las ik een prachtige aanmoediging van professor Cees Zwart. Hij stelt dat het CDA juist met deze kernwaarden goud in handen heeft. In deze periode waar Pasen en Pinksteren niet ver weg zijn mag het CDA een verbindende partij zijn, waarin politici vanuit geestdrift en enthousiasme proberen een bijdrage te leveren aan een sterke gemeenschap. Na Pinksteren gingen ook de discipelen met geestdrift en enthousiasme op weg. In een gepolariseerde samenleving moeten CDA´ers zich volgens de professor dienstbaar opstellen naar iedereen in de samenleving. Ze moeten niet meedoen aan debatten die nergens toe leiden en alleen maar bedoeld zijn als mannetjesmakerij. Zoek altijd de verbinding.

Na drie jaar in de gemeenteraad merk ik juist dat ik vanuit zo’n boodschap weet dat ik nog goed zit bij het CDA. Je zult mij niet zien straatvechten op social media. Het raadslidmaatschap vraagt dat ook helemaal niet. Beter is het om met geestdrift en enthousiasme een bijdrage te leveren aan het versterken van de samenleving. Ten koste van anderen partijen roepen dat de kiezer bij jou aan het juiste adres is werkt polariserend en levert aan het eind van de dag de burger niets op.

In die drie jaar politiek heb ik dat wel een beetje moeten leren. Toen ik in één van mijn eerste raadsvergaderingen brutaal de wethouder interrumpeerde kreeg ik van veel raadsleden complimenten. Dat je dat nu al durft! Arend-Jan van de Vlugt onze toenmalige wethouder zocht me na die vergadering op en was kritisch. Je hoeft niet overal je punt te maken. Vraag je eerst af of het ook daadwerkelijk iets gaat opleveren. Dat soort adviezen helpen om koers te houden.

 

CDA GO is gewoon een lokale partij

Tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen heb ik me verbaasd over het beeld wat er is van de landelijke partijen. Net of wij als lokale CDA-fractie een soort vooruitgeschoven post zijn om het beleid van Wopke Hoekstra en de Hugo de Jonge uit te voeren.

Zouden mensen daadwerkelijk denken dat ik wekelijks op het matje moet komen in Den Haag om uit te leggen wat ik precies aan het doen ben op het eiland? Gelukkig is het precies andersom. Ik ben in drie jaar tijd nog niet in Den Haag geweest om verantwoording af te leggen, maar gelukkig komt Den Haag wel naar het eiland. We nodigen met regelmaat Statenleden en Tweede Kamerleden uit om te laten zien wat wij van hun verwachten op het gebied van woningbouw, ruimtelijke ordening mobiliteit en economie.

Wat landelijk wel helpt is dat je langzaam een netwerk opbouwt van CDA-leden in andere gemeenten die met soortgelijke thema’s bezig zijn. Je spreekt af met mensen uit de Hoekse Waard, of organiseert samen met Brielle, Westvoorne en Hellevoetsluis een bijeenkomst over toekomstvisie. Laatst heeft Lobke van Oorschot een vergadering rond Nationaal Park NLDelta georganiseerd en dan nodigen we naast ondernemers ook de fracties van omliggende gemeenten uit, of mensen die namens het CDA in het waterschap zitten. Het heeft dus zo zijn voordelen om lokaal aangesloten te zijn bij een landelijke partij.

 

Een nieuw programma

Begin april gaan we schrijven aan een nieuw programma. Vorige keer deden we dat vanuit een positieve grondhouding en dat zal deze keer niet anders zijn. Dat wil niet zeggen dat het iedereen voor de wind gaat op dit eiland. Er zijn voldoende uitdagingen die opgepakt moeten worden en wellicht ook in een volgende periode aan bod moeten komen. We proberen in deze coronatijd ook steeds weer verbinding te zoeken met inwoners en ondernemers uit allerlei kernen. Dat helpt enorm om je taak als raadslid goed in te vullen. Mocht u zich niet vertegenwoordigt voelen, of suggesties hebben voor het nieuwe programma dan mag u altijd contact opnemen.

 

Met vriendelijke groet,

Daniel Huising

Fractievoorzitter CDA Goeree Overflakkee

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.