31 december 2020

2020: een bijzonder jaar

En dan is het opeens weer december 2020. Wat een bijzonder jaar is het geweest en wat is het snel voorbij gevlogen. Wat voor mij in 2020 voor een enorme verandering zorgde was het vertrek van Fred van Trigt. Ik zet mij sinds zijn vertrek fulltime in voor Hillegom met een veel bredere portefeuille. Naast ruimte, duurzaamheid en milieu, houd ik mij nu ook bezig met onderwijs, cultuur, verkeer en erfgoed. Een hele brede en boeiende portefeuille, waar ik de laatste maanden van 2020 intensief mee bezig ben geweest. Anders dan anders omdat de vergaderingen en kennismakingen digitaal moesten plaatsvinden. Veel nieuwe onderwerpen kwamen op mijn bureau, denk bij onderwijs bijvoorbeeld aan het nieuwe IKC, maar ook aan een nieuw gebouw voor de Giraf. Bij cultuur speelt de verhuizing van de bibliotheek naar het centrum, hoe gaan we dat nu echt mogelijk maken en welke kansen liggen daar.

Bij verkeer speelt het vervolg op de ontsluiting van de noordelijke bollenstreek, de Duinpolderweg gaat niet door, maar dat betekent niet dat de problematiek opgelost is.

Hoe gaan we daar in de regio mee aan de slag. Bij verkeer speelt ook de lokale mobiliteitsvisie, het oude Hillegomse Verkeers en Vervoersplan is 10 jaar oud en dringend aan vernieuwing toe gezien alle ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit de afgelopen 10 jaar. Nu met Corona speelt er bij deze dossiers natuurlijk meer: scholen die op afstand onderwijs geven, die met afwezigheid van leerlingen of leerkrachten te maken hebben in verband met quarantaine. De cultuur sector waar ook veel stil is komen te liggen omdat het met de huidige regels niet meer mogelijk is.

Het was druk en boeiend, waardoor de tijd voorbij gevlogen is. Nu staan we dan aan de vooravond van het vaccineren, vrijheid komt weer in zicht hoor ik zeggen. Ik ben daar heel benieuwd naar, waar staan we eind volgend jaar? We willen terug naar het normaal, of het nieuwe normaal. Waarbij ik heel benieuwd ben hoe we dat nieuwe normaal met elkaar gaan invullen. Want naast de negatieve effecten van corona, zijn er toch ook positieve ontwikkelingen. Denk aan het digitale werken, wat een positief effect kan hebben op de inrichting van ons dorp, onze leefomgeving.

Minder auto’s

Digitaal werken waardoor er minder verkeer op de weg is: wat zal dat in de toekomst gaan betekenen voor de mobiliteit? Gaan we minder met de auto naar kantoor of juist minder met het openbaar vervoer. De elektrische fiets is aan een enorme opmars bezig. Veel mensen uit Hillegom werken buiten Hillegom: zouden die dan straks met een elektrische fiets naar hun werk gaan? Ook als het regent en koud is? Minder auto’s betekent minder wegen, maar ook minder parkeerplaatsen en dus meer ruimte, ruimte bijvoorbeeld voor meer groen. En een groene omgeving wordt vaak veel beter gewaardeerd. We proberen dat in Hillegom al door het groen te versterken, maar wellicht kunnen we het groen uitbreiden door minder parkeerplaatsen? Waar nu de parkeernorm de beperkende factor bij woningbouw is, zou dat in de toekomst de groennorm kunnen worden?

Meer ommetjes

Want van het groen genieten mensen met het thuiswerken veel meer. We hebben nog nooit zoveel mensen zien wandelen of fietsen door Hillegom als tijdens de lockdown. Een ommetje door de wijk stond al stevig in de Hillegomse omgevingsvisie, maar nu zien we dat nog meer mensen het belang zien van een rondje lopen. En lopen door een mooie groene omgeving is toch prettiger dan door een omgeving met veel steen en asfalt.

Hoger energieverbruik

Met het thuiswerken zien we ook dat er thuis meer gas en elektriciteit gebruikt wordt: opeens draait de verwarming de hele dag en de computer blijft nu thuis stroom vragen. Hoe gaan we dat inpassen in onze energiestrategie. Hillegom duurzaam in 2030: hoe gaan we die ambitie waarmaken? Wat kunnen we nog meer doen dan zonnepanelen op onze daken en het isoleren van onze woningen.

Regionaal spreken we over zonnevelden en windturbines om de regionale energievraag zelf duurzaam op te wekken.

Maar waar zou dat kunnen in Hillegom? Wat betekent een zonneveld of windturbine voor het wonen en recreëren?

2021, denk mee!

Vragen waar we komend jaar mee aan de slag gaan. De mobiliteitsvisie, de energiestrategie, en de actualisering van de omgevingsvisie allemaal onderwerpen waarbij het gaat over onze ruimte. Onze leefomgeving, hoe willen we dat die eruit ziet. Ik denk dat we in 2021 voor belangrijke keuzes staan, en hoop dat u met ons mee wilt denken over hoe we onze leefomgeving moeten inrichten zodat het fijn wonen blijft in Hillegom! Ook via deze website en social media van CDA Hillegom wordt u komend jaar uitgenodigd om mee te denken. Maar wanneer u nu al uw ideeën wilt laten horen kan dat ook via [email protected]. Ik wens u een gezond en fijn 2021!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.