Barend Tensen

fractievoorzitter | Rijnsburg

Ik ben in 1985 geboren in Leiden en getogen in Rijnsburg. Ik bracht mijn gelukkige jeugd al schaatsend bij de Rijnsburgse IJsclub en al voetballend bij Rijnsburgse Boys door. Ik woon in de wijk Kleipetten en ben lid van de protestants-gereformeerde kerk. Opgroeiend in een gezin met een politiek zeer actieve vader werd ik mij al vroeg bewust van de waarde van de gemeenschap en de kracht van mensen die hieruit voortvloeit. Tijdens mijn opleiding sportmanagement kon ik mijn sportieve hart nog ophalen; het was echter tijdens mijn studie politicologie dat ik politiek actief raakte en weloverwogen voor de christendemocratie koos. Vanuit deze overtuiging ben ik nu bijna acht jaar actief binnen het CDA: eerst als landelijk bestuurslid van het CDJA en later onder meer met werkzaamheden voor de denktank van de Europese christendemocraten. Recent ronde ik nog een studie filosofie af.

Als eindredacteur van het verkiezingsprogramma van het CDA Katwijk vond ik het heel belangrijk om de vertaalslag te maken tussen het CDA-gedachtegoed en de uitdagingen binnen onze gemeente. Ook als Raadslid wil ik deze vertaalslag maken. Uitdagingen genoeg in onze gemeente! Zo wil ik mij in het bijzonder keihard inzetten voor de breedtesport en samen met scholen, clubs en verenigingen zoeken naar mogelijkheden om jongeren, jongvolwassenen én ouderen hiervoor te enthousiasmeren. Daarnaast hecht ik veel waarde aan de herkenbaarheid van de dorpskernen en aan behoud en herbestemming van ons rijke erfgoed. Het onderstreept ons gezamenlijk verleden, maar wijst ook de weg richting een gezamenlijke toekomst.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.