Veilige wijken

Veiligheid is een basisvoorwaarde om samen te kunnen leven: thuis, op school, op straat. Een veilige gemeente vraagt om stevige maatregelen. Er komt een Actieplan tegen fietsendiefstal. Vernielingen worden snel gerepareerd. Bij overlast wordt streng opgetreden. Drugshandel wordt hard aangepakt en drugspanden gesloten. De gemeente moet Whatsapp-buurtgroepen ondersteunen, bijvoorbeeld met borden in de wijk.

Wonen

Veel mensen hebben moeite om een woning te vinden in ons dorp. Het CDA wil dat er gericht en betaalbaar wordt gebouwd voor starters, gezinnen en senioren. De starterslening blijft bestaan voor mensen die voor het eerst een huis kopen. Zo krijgen jonge mensen kans op een eigen plek. 'Tiny houses' en tijdelijke woningen ziet het CDA als een kans. In onze buurten moeten kinderen veilig kunnen spelen en gaan fietsers voor op auto’s.

Zorg voor elkaar

Het CDA wil dat zorg in Katwijk échte zorg is: er moet meer tijd en aandacht zijn voor wie zorg nodig heeft. Wij hebben veel waardering voor iedereen die in de zorg werkt, vaak onder grote tijdsdruk.
Voor het CDA heeft de ondersteuning van mantelzorgers prioriteit: minder regels en meer waardering. Eenzaamheid is een groeiend probleem dat we moeten aanpakken, ook in ons dorp.

Respect

Veel mensen klagen er over: kinderen die gepest worden op school, scheldende ouders langs de lijn, geraas en getier op sociale media. Het CDA staat voor een samenleving waarin mensen respect hebben voor elkaar. Betekent dat dan dat we iedereen met fluwelen handschoenen moeten aanpakken? Nee, in onze dorpen zeggen we de dingen vaak recht voor hun raap. Dat is prima, maar wel met respect. 

Onze mensen

facebook.com/cdakatwijk

Nieuws

Uw vragen over de nieuwe bibliotheek

Lees onze antwoorden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.