Ons appèl

De samenleving is geen hotel, waar mensen slechts klanten zijn die niet zo veel met elkaar te maken hebben. De samenleving is ons gemeenschappelijk huis. Een huis waarin we samen wonen, werken, leven. Zij aan zij. Als je het nieuws volgt, lijkt het wel alsof de wereld wordt beschouwd als het toneel van strijd, prestatie en competitie. Kijk naar de Verenigde Staten, of in onze eigen Tweede Kamer. Ook in huiskamers hier in het dorp lopen de gemoederen soms hoog op. ‘Ik spreek de waarheid!’

Verbinden en overbruggen
In de christendemocratie is de wereld geen vechtkooi waar het recht van de sterkste geldt. De wereld is gegeven om samen te leven en samen te werken. Daarom wil het CDA midden in de samenleving staan. Wij richten ons op verbinden en overbruggen in de samenleving. Tussen mensen, tussen generaties, tussen belangen en tussen organisaties. Dat betekent in de praktijk van alledag: samenwerking, zorgzaamheid, verantwoordelijkheid voor elkaar. Paus Franciscus roept ons in zijn boek Laudato Si daarom op ‘om samen te werken om ons gemeenschappelijk huis te bouwen’.

Dit drijft ons CDA’ers in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. Stuk voor stuk zijn wij medemensen, bij u uit de straat, uit de kerk, uit de voetbalkantine. Jong en oud. Praktisch en hoogopgeleid. Gelovig en ongelovig. Want onze samenleving is meer dan de optelsom van individuele belangen. Ieder mens telt, ongeacht geloof of achtergrond. We bieden iedereen de kans om zijn of haar talenten te ontwikkelen. We dragen allemaal ons steentje bij aan het samenleven. We hebben oog voor hen die niet mee kunnen komen. Paulus laat weinig aan de verbeelding over als hij in zijn brief aan de Filippenzen schrijft: ‘Heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen maar ook die van de ander.’

Vaste waarden
Onze keuzes zijn gestoeld op de waarden die al sinds de oprichting van het CDA onveranderd zijn: solidariteit, rentmeesterschap, gerechtigheid, gespreide verantwoordelijkheid. Soms begrippen die we niet meer elke dag gebruiken. Aan ons dus de opdracht én uitdaging om daar nieuwe woorden en nieuwe invulling aan te geven. We bouwen verder op wat eerdere generaties hebben opgebouwd. Onze Bijbelse opdracht is om de aarde zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties. Daarbij zijn we een partij van vandaag, van 2022. Onze waarden geven we handen en voeten met een blik naar morgen, naar de toekomst. Dat vraagt om lef, om nieuwe wegen te bewandelen. Dat vraagt om keuzes en die maken we in verkiezingsprogramma ook. Keuzes die naar onze overtuiging nodig zijn voor een goed samenleven in onze dorpen en om een rijke aarde door te kunnen geven aan komende generaties.

Ons appèl
Ons appèl, onze oproep is: laten we elke dag opnieuw werken aan een samenleving die niet draait om ‘ieder voor zich’, maar om ‘zij aan zij’. Een samenleving die generaties verbindt en verschillen overbrugt. Doet u mee?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.