Verkiezingsprogramma 2018 - 2022

Voor dorpen die we door willen geven.

Voor het CDA is de samenleving belangrijk. De afgelopen jaren is het CDA op bezoek geweest bij tal van vrijwilligersorganisaties, bij maatschappelijke instanties en bij bedrijven om te zien en te luisteren wat daar gebeurt en waar men tegenaan loopt.  Er is betrokkenheid, er is bevlogenheid. Bevlogenheid om de samenleving waarvan zij deel uit maken een stukje te helpen vormgeven. Dat is waar het CDA in gelooft: burgers en organisaties de ruimte bieden om zelf handen en voeten te geven aan de wereld om hen heen. De overheid, in ons geval de gemeente, moet dat niet belemmeren maar juist de ruimte geven en de randvoorwaarden scheppen, zodat anderen zich kunnen ontplooien.

Verkiezingsprogramma 2014 - 2018

Investeren...in de samenleving

Het CDA is trots op Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg! Trots op de succesvolle verenigingen, de scholen, het natuurschoon en de kerken. Maar vooral trots op de mensen die er wonen, onze onderlinge solidariteit, ons doorzettingsvermogen en ondernemerschap. Het CDA is daarom trots op onze samenleving.

De afgelopen jaren heeft het CDA mogen bijdragen aan het besturen van de gemeente. Er is veel gedaan om onze gemeente nog beter te maken. Zo is er nu een slagkrachtig Sportbedrijf, heeft de tafeltennis een nieuw onderkomen in combinatie met de tribune voor VV Katwijk, is Gemeenschapshuis De Burgt gerealiseerd en kwam er extra geld voor startersleningen. En er staan grote investeringen in de stijgers zoals het kustwerk en de parkeergarage, de extra aansluiting op de A44 voor Flora Holland en een zorg-wooncentrum van DSV langs het kanaal.

Er komen echter grote uitdagingen op onze gemeente af. De economische crisis is nog niet voorbij, de overheid moet flink bezuinigen en de gemeente krijgt meer taken. Juist daarom wil het CDA blijven investeren. Investeren in mensen, verenigingen, ondernemers, sport en solidariteit. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.