Barend Tensen

Fractievoorzitter | Rijnsburg

tel. 06 12 17 67 06 
[email protected]

De afgelopen jaren heb ik mij vol overgave ingezet en met passie op het gemeenteraadswerk gestort. Maar er liggen nog genoeg uitdagingen! Zo heerst er nog altijd een gigantisch tekort aan (betaalbare) woningen. De nieuwbouwcijfers in Katwijk blijven flink achter ten opzichte van het gemiddelde, woningen zijn in een jaar tijd een ton duurder geworden en toeristen vieren vakantie in huizen die aan de neus van onze starters en jonge gezinnen voorbijgaan! Als raadslid en fractievoorzitter zet ik mij keihard in om sneller, meer en betaalbaar te bouwen, huisjesmelkers te weren en flexwoningen voor jongeren te realiseren. Samen met een fantastisch Team CDA ga ik voor een gemeente waarin generaties elkaar vinden en we ons richten op de gemeenschap en het gemeenschappelijke. We kunnen de uitdagingen van nu aan, samen krijgen we het voor elkaar. Voor nu en voor later.  

Achtergrond
Sinds 2018 mag ik fractievoorzitter zijn van deze mooie club. Dat doe ik met volle overtuiging en haal hier veel voldoening uit! Ik studeerde Politicologie en Sportmanagement in Amsterdam en Filosofie in Leuven. Voordat ik de gemeenteraad inkwam werkte ik voor de Europese christendemocraten in Brussel en was ik vicevoorzitter van het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA. Momenteel werk ik voor het Kenniscentrum Europa decentraal, een initiatief van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Appèl
Iedereen vertegenwoordigt een unieke waarde die we moeten respecteren. Dit gaat gepaard met de verantwoordelijkheid om je talenten te benutten, maar je vervolgens ook in te zetten voor de samenleving. Dat is voor mij niet vrijblijvend, maar een opdracht. Een appèl. Als volksvertegenwoordiger houd ik die opdracht altijd in mijn achterhoofd. Met een brede blik en een open geest voor de vele geluiden in de samenleving. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.