Adger van Helden

Raadslid | Katwijk Midden

[email protected]

Een steentje bij kunnen dragen aan het dorp waar ik woon, waar mijn kinderen opgroeien. Dat is steevast mijn antwoord als mensen mij vragen waarom ik in de lokale politiek zit. Politiek is niet iets van de schreeuwers in Den Haag of iets voor oude grijze mannen. De politiek, de gemeente, is een manier om als inwoners van deze dorpen samen te leven. Om de vraagstukken van onze tijd gezamenlijk op te pakken. En niet alleen van onze tijd. Mijn kinderen doen mij realiseren dat de oplossing van vandaag óók een oplossing moet zijn voor de volgende generaties. Het is hierom dat het CDA mijn partij is. Met een gedachtegoed dat geïnspireerd is door de boodschap van Jezus. Een partij die vanuit dat gedachtegoed generaties wil verbinden. Die kiest voor de langere termijn. En daarbij niet uitgaat van het 'ik' maar van het 'wij'. We moeten het samen doen. Zo zit ik ook in de politiek. Dan kun je stevig van mening verschillen over wat een verstandige keuze is. Maar aan het einde van dat debat wordt wel een besluit genomen, door een meerderheid die ook oog heeft voor de belangen van de minderheid. 

Mij daarvoor inzetten doe ik met veel plezier. Als werkende dertigers met drie kinderen op de basisschool hebben Rosaline en ik een druk gezinsleven. Gelukkig kunnen we het goed combineren. De afgelopen jaren mocht ik als wethouder onze mooie gemeente dienen. Vol overgave heb ik me ingezet voor wie even niet mee kan komen; omdat je geen werk hebt, omdat je laaggeletterd bent, omdat je geen geld hebt voor de sport van je kinderen. Vol overgave ben ik aan het werk gegaan voor een goede ondersteuning van de sporters in onze dorpen, voor de verenigingen en vrijwilligers. We werden Sportgemeente van het Jaar! Uit overtuiging heb ik kunnen bijdragen aan het versterken van de samenleving in de wijken, van het stimuleren van ontmoeting in wijkcentra zoals Huis van de Buurt de Zwanenburg. En voor een gezond huishoudboekje van de gemeente. Ondanks de tekorten die we door het Rijk kregen en dankzij de, soms pijnlijke, maatregelen die we zelf hebben genomen zijn de financiën van Katwijk op orde. Er komt ook nog veel op Katwijk af, er is nog veel te doen in de jeugdzorg, aan de bereikbaarheid, de woningbouw, het vergroenen van de wijken. Waar het meeste tijd en geld naar toe moet gaan, daarover zullen keuzes gemaakt moeten worden, we kunnen ons niet alles veroorloven. Het CDA heeft concrete plannen, maakt duidelijke keuzes. Altijd staat onze inwoners en het belang van onze samenleving voorop. Met mijn ervaring en betrokkenheid bij de samenleving wil ik ook daar weer mijn steentje aan bijdragen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.