Het voorbereidende werk en de voorbereiding om tot besluitvorming in de gemeenteraad te komen, wordt gedaan in 4 raadscommissies. In al deze raadscommissies zijn CDA Raadsleden actief om het geluid van het CDA te laten horen. Juist in deze commissie kunnen we uw belangen zo goed mogelijk behartigen. 

De Raadscommissie Stedelijke Ontwikkelingis de commissie waar onderwerpen die te maken hebben met zorg, welzijn, onderwijs en sport aan de orden komen. Voor het CDA neemt Roeland Storm deel aan de vergadering. Op de agenda staat onder meer de behandeling van de Jaarstukken, de Eerste Bestuursrapportage en de Kaderbrief

U bent van harte welkom om de Raadscommissievergadering bij te wonen in het Stadhuis of de vergadering te volgen via onderstaande link.

wat? Raadscommissie Onderwijs & Samenleving

Waar: Raadzaal, Stadhuis Leiden

Wanneer: dinsdag 3 juli 16:00

Wie: Roeland Storm

Agenda en stukken: nnb

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.