04 februari 2023

CDA: goede ouderenzorg een kwestie van beschaving

Het CDA zet zich in voor genoeg beschikbare woningen voor senioren en goede zorg voor hulpbehoevenden ouderen. De wachtlijsten voor de Leidse ouderenzorg worden groter, de druk op het zorgpersoneel neemt met de dag toe en nieuwe levensloopbestendige woonvormen blijven hard nodig. Daarnaast betekent het langer thuis wonen van veel ouderen ook een toenemende zorgvraag op de omgeving. Raadslid Tobias Sandoval Garcia ziet een steeds groter wordende uitdaging voor onze samenleving ontstaan. "Echtgenoten, kinderen, buren, familieleden en anderen uit de sociale kring springen steeds vaker bij. Soms zelfs in het verzorgingshuis. Steeds vaker blijkt hoe belangrijk het is om een vitale gemeenschap te hebben", aldus Sandoval Garcia. 

Voor het CDA blijft oog en waardering voor onze ouderen een belangrijk speerpunt. Veel ouderen vervullen tot op hoge leeftijd een belangrijke maatschappelijke functie in het verenigingsleven, de geloofsgemeenschap of de familie. Goede ouderenzorg is voor het CDA een kwestie van beschaving. Wij willen voldoende aandacht voor ouderen. Het CDA ziet daarbij een belangrijke rol weggelegd voor de Leidse samenleving, en specifiek voor het relatief jonge gedeelte van onze Leidse bevolking (o.a. 30-minners). Hiervan wonen er veel in Leiden.

Raadslid Tobias Sandoval Garcia gaat samen zorginkoper Marieke Timmer van zorgkantoor Zorg en Zekerheid in gesprek over de uitdagingen in de zorg. Bekijk hier het interview: CDA wil meer verpleeghuisplekken en extra aandacht voor ouderenzorg | Sleutelstad

Vragen en/of opmerkingen? Stuur een mail naar ons raadslid Tobias Sandoval Garcia via [email protected] 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.