23 augustus 2023

CDA kaart onderlinge verbondenheid in de stad aan

Afgelopen dinsdag bleek uit onderzoek van bureau Louter en Elsevier Weekblad dat zij deden naar de beleving van de woonomgeving in de 342 Nederlandse gemeenten dat Leiden op plaats 199 staat voor algemene woonaantrekkelijkheid, maar slechts op plaats 336 voor het onderdeel sociale cohesie. Onderzoeksbureau Louter doet jaarlijks onderzoek naar de gevoelde kwaliteit van de woonomgeving in de Nederlandse gemeenten. Elsevier Weekblad publiceert daar de resultaten van. Dit jaar meette het onderzoeksbureau voor het eerst hoe sterk de verbondenheid tussen inwoners was.

“De lage plaats die de gemeente Leiden inneemt op de ranglijst baart het CDA Leiden zorgen, aangezien het CDA onderlinge saamhorigheid als belangrijke voorwaarde ziet voor een goed functionerende samenleving en stad”, aldus duo-raadslid Joanne Sloof. “Als  fractie hebben we daarom schriftelijke vragen ingediend en willen we van het College weten wat hun reactie is op de resultaten en of zij het eens zijn met het CDA dat een afname in onderlinge verbondenheid onwenselijk is voor de stad”.

Ook stelt de fractie de rol die verenigingen en vrijwilligers hierin mogelijk kunnen spelen aan de kaart en verzoekt het College toe te lichten welke rol zij zien voor deze groepen om Leidenaren verder te verbinden.

Volgens onderzoeker Peter Louter kan de lage plaats te verklaren zijn door onder andere het grote aantal expats die de gemeente Leiden kent. Het CDA vraagt het College daarom of zij  voor zichzelf een rol zien om de onderlinge verbondenheid tussen expats en overige bewoners in Leiden te vergroten

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.