12538614
09 juni 2023

CDA Leiden: Drugsgebruik is niet normaal

Deze week is het Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 besproken in de gemeenteraad. Duo-raadslid Annelies van Vark stelde de motie 'Drugsgebruik is niet normaal' op, ingediend met de CU, die het college oproept te onderzoeken hoe inwoners meer bewust kunnen worden gemaakt van de bijdrage van drugsgebruik aan de instandhouding en groei van de georganiseerde drugscriminaliteit. Dit geldt niet alleen voor harddrugs maar ook voor softdrugs: elke legaal verkochte joint is afkomstig van een illegale hennepkwekerij waar vaak de georganiseerde misdaad bij betrokken is. Drugsgebruik is niet normaal en het is tijd voor een moreel appèl op de gebruikers van drugs. Helaas heeft de motie het niet gehaald, maar de CDA-fractie zal zich hier de komende jaren voor blijven inzetten.

Een tweede motie, ingediend met SP, D66 en VVD, roept het college op om samen met maatschappelijke partners in de stad - zoals de universiteit en de bibliotheek - te onderzoeken hoe de digitale weerbaarheid van de inwoners van Leiden kan worden vergroot. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen. Digitale weerbaarheid wordt de komende jaren alleen maar urgenter, niet alleen vanwege de groeiende cybercriminaliteit, maar ook zeker omdat de betrouwbaarheid van informatie steeds meer onder druk staat. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.