De afgelopen week was in de commissie Leefbaarheid en bereikbaarheid tijd ingeruimd voor de “autoluwe binnenstad”. Hieruit bleek dat er grote sympathie is voor het thema “autoluwe binnenstad” maar dat een groot aantal mensen problemen hebben met de uitvoering zoals die nu door het college is voorgelegd. Het huidige college stuurt aan op een vrijwel autovrije binnenstad waardoor de binnenstad niet meer bereikbaar is voor mensen met een beperking of mensen die simpelweg niet goed ter been zijn. Het CDA staat ook sympathiek tegenover een binnenstad met minder auto’s. Het CDA wil aan echter de bereikbaarheid van de binnenstad geen concessie doen.

Alle burgers van Leiden dus ook de oudere en mensen met een beperking, moeten de binnenstad gewoon kunnen bereiken met de auto of het openbaarvervoer. Dit is voor het CDA ook nodig om de winkels en andere bedrijven in het centrum van Leiden in leven en gezond te houden. Het CDA vind daarbij dat eventuele vrijgekomen ruimte moet worden benut om het verblijf in de stad te veraangenamen, dus voor verfraaiing en vergroening. Het CDA vindt het onverantwoord om deze ruimte te gebruiken voor het bouwen van meer woningen. Dit heeft uitsluitend tot gevolg dat het drukker wordt in de stad en dat doet alle moeite en geld die in de autoluwe binnenstad wordt gestoken teniet.

Het CDA roept ook op om duidelijke meetbare doelstellingen op te schrijven die bereikt moeten worden met de agenda autoluwe binnenstad. Dit maakt het ook mogelijk om de verschillende projecten ten opzichte van elkaar te wegen en te bepalen waar de beperkte financiële middelen van Leiden het beste worden ingezet. Financien is namelijk ook voor deze voorstellen een probleem, er is slecht geld
voor de projecten gelabeld “nu” . 

In de commissie LB blijkt ook dat de wensen van bewoners, blijkend uit de participatie, als het gaat om het (her-) inrichten van de stad niet leidend zijn voor dit college. Het CDA roept op tot het maken
van een convenant voor alle projecten die in de agenda autoluw staan genoemd. Het CDA vindt dat alle projecten in de agenda autoluw voornemens zijn die slechts na uitgebreide (en echte) participatie met burgers en bedrijven tot een uitvoeringsbesluit kunnen leiden. Dit zorgt ervoor dat de uiteindelijke voorstellen een breed draagvlak hebben. Een gebrek aan alternatieven is in deze agenda een terugkerend probleem, zoals oa blijkt uit hetnvoornemen om de stationsweg af te sluiten voor bussen. Het is niet duidelijk waar deze bussen dan wel langs gaan rijden en hoeveel extra tijd dit gaat kosten.

Kortom, CDA steunt het streven naar een autoluwe binnenstad maar er moet nog wel een en ander verbeterd worden aan de voorstellen en de uitvoering.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.