CDA en PvdD pleiten voor lokale warmtenetten. “Uit een rapport bleek dat we mét aansluiting op Rotterdam alsnog 5 maanden per jaar gas bij moeten stoken. Dat slaat natuurlijk nergens op. Tunnelvisie op de warmteleiding uit Rotterdam gaat ons niets opleveren”

Bij de bespreking van de Leidse aansluiting op de Rotterdamse warmterotonde zijn diverse voorstellen aangenomen waarin opgeroepen wordt verder te kijken dan de ‘leiding over Oost’. Volgens raadslid Josine Heijnen een goede stap. Vorig jaar bij de bespreking van de regionale energiestrategie – waarin uiteengezet wordt hoe we de warmtetransitie aan gaan pakken – haalde een voorstel van gelijke strekking geen meerderheid. “We wilden dat naast de focus op het aansluiten van de rotonde naar Leiden ook gekeken werd naar alternatieven.” D66-wethouder Spijker ontraadde dat. “Omdat, zo was de uitleg, wanneer wij verdere mogelijkheden zouden onderzoeken, het zou lijken bij ‘de partners’ dat we niet meer wilden.” D66, PvdA en GL stemden toen tegen het voorstel ook te kijken naar een alternatief.

“Gelukkig is nu het sentiment in de raad veranderd” aldus Heijnen. “Wij willen inzetten op lokaal gevoede warmtenetten, kleinschalig en vooral: keuzevrijheid.” Ook bleek dat de capaciteit van de Rotterdamse restwarmte onvoldoende is om Leiden 12 maanden per jaar te bereiken. “Vijf maanden moet lokaal gas bijgestookt worden. Dan is er nog de zomer waar nauwelijks verwarming nodig is. Het blijkt gewoon niet reeel.”

Het voorstel van PvdD en CDA om de rotonde helemaal overboord te gooien haalde het niet. “Had ik ook niet verwacht” aldus Heijnen. “Het is hoegenaamd ‘too big to fail’. De provincie en gemeente Rotterdam hebben er honderden miljoenen ingestoken, er is nog niets gebeurd.” Vlak na de raadsvergadering bleek dat de provincie Zuid-Holland nog eens 100 miljoen gaat investeren. Heijnen: “Tax money well spent…”

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.