Het CDA Leiden is ontevreden over het minimale groenonderhoud in polderpark Cronesteyn. Dat minimale onderhoud levert zeker door heftige stormen, zoals pas geleden de storm Poly, gevaarlijke situaties op en een rommelig park.

Zo kreeg op 8 juli kreeg een bezoeker van park Cronesteyn een zware tak op zijn hoofd, met een ambulance en een hersenschudding tot gevolg. Deze week besteedde ook het Leidsch Dagblad een artikel over het gebrekkig onderhoud in het park. Tuinvereniging Cronesteyn heeft al eerder gevraagd om beter onderhoud.

CDA-fractievoorzitter Sebastiaan van der Veer: “Het is natuurlijk heel nobel om de natuur zoveel mogelijk de natuur te laten. Maar dat kan alleen als het park ook veilig blijft voor bezoekers en niet na elke storm een grotere woestenij wordt. Uiteindelijk moet het park ook toegankelijk blijven voor bezoekers. Minimaal onderhoud betekent bij storm maximale schade. Het CDA Leiden pleit daarom voor beter onderhoud van het groen in park Cronesteyn”.

Als voorbeeld van het gebrekkig onderhoud noemt van der Veer ook het afgesloten mountainbikepad. Al vele stormen is het pad voor mountainbikers afgesloten, met een ontsierend geel waarschuwingsbord in het park. Maar sindsdien is er niets veranderd, hebben mountainbikers pech en blijft het park ontsierd door dit soort borden.

De CDA fractie heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college over het gebrekkige onderhoud. Antwoorden van het Leidse college worden na de zomer verwacht.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.