We wonen in de meest versteende stad van Nederland, en de geplande verdichting van nog eens duizenden woningen maakt de hoeveelheid groen niet groter. Dit terwijl dat ook voor de stedeling belangrijk is: het Nederlandse streefgetal groen per bewoner is 75 vierkante meter per persoon. “Natuurlijk wordt dat niet in alle binnensteden behaald, maar Leiden spant de kroon” aldus raadslid stedelijke ontwikkeling Josine Heijnen. Daar is 13 vierkante meter groen per inwoner beschikbaar. “And counting” aldus Heijnen. “Met iedere ontwikkeling komt er een enorme druk op het bestaande groenareaal in de wijken, als dat al niet volgeplempt wordt met een woontoren.” Van het gebruikelijke ‘vergroening’ dat bij nieuwe bouwplannen gebezigd wordt, komt niet altijd veel terecht in de praktijk. Op een groene parkeerplaats of een verticaal bos wordt niet gepicknickt.”

Met deze jaarlijkse ‘indicator’ kan scherper gekeken naar nieuwbouwplannen en beleid op groen. “Dit wordt echt een probleem, en daar wil het CDA aandacht voor vragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.