De plannen van het Leidse college om een groot deel van de cultuuractiviteiten van BplusC te gaan aanbesteden, overtuigen niet, aldus duo-raadslid Sebastiaan van der Veer. Het blijft onduidelijk welk probleem we hier gaan oplossen, terwijl de nadelen van de aanbesteding groot zijn. Als een andere partij de aanbesteding wint, gaat dit ten koste van vaste banen en is de samenwerking binnen BplusC ten einde. In tijden van corona deze onrust creëren voor personeel en klanten, moet je niet willen.

In de plannen van het college gaat het vooral om de aanbesteding van alles wat met muziekonderwijs te maken heeft, denk aan de muziekschool. Uit het debat blijkt dat het niet per se juridisch noodzakelijk is om aan te besteden, je kunt als college ook een andere keuze maken. Dit Leidse college kiest er dus moedwillig voor om de constructie van BplusC op het spel te zetten. 

In Leiden is er al enige jaren goede samenwerking tussen bibliotheek en cultuureducatieve activiteiten, vandaar de naam BplusC. Het CDA betwijfelt of het op de markt gooien van dit soort sociale activiteiten uiteindelijk echt waarde toevoegt aan de stad, terwijl de investeringen in de bestaande samenwerking in feite te niet worden gedaan.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.