Afgelopen week is in de commissie LB de herinrichting van het Houtkwartier-Oost besproken. Een op het eerst gezicht mooi plan met een aantal mooie verbeteringen voor de buurt. De buurt wordt groener door de plannen en ook de verkeersveiligheid in de wijk lijkt erop vooruit te gaan. Wat in het voorstel van de gemeente niet duidelijk werd maar wat duidelijk is geworden door de schriftelijke vragen van het CDA dat het om 75 parkeerplaatsen gaat.

De wijkvereniging vindt dit aantal plaatsen onacceptabel en vraagt om compensatie in de wijk. Het CDA steunt dit verzoek van de wijkvereniging mede omdat de plaatsen verdwijnen in straten waar de parkeerdruk al hoog is. Het CDA vindt het niet in orde dat door nieuwbouwprojecten waarin parkeernorm 0 dwingend is opgelegd, het parkeren voor de bewoners van het Houtkwartier vergaand bemoeilijkt gaat worden. In de discussie tussen de wethouder enerzijds en CDA en VVD anderzijds werd ook duidelijk dat de wethouder het heel moeilijk vind om de bewoners duidelijk tegemoet te komen. Verder dan een “we gaan het onderzoek” kwam deze niet. Voor het CDA is de buurt in eerste instantie voor de buurtbewoners en hebben zij een belangrijke stem in wat er gebeurd.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.