Het CDA Leiden heeft in schriftelijke vragen zijn zorgen uitgesproken over het gebruik van vapes onder jongeren. Duo-raadslid Joanne Sloof heeft vragen gesteld aan het College van B&W en wil onder andere weten hoe het momenteel gesteld is met de voorlichting over e-sigaretten op Leidse scholen en (onderwijs)instellingen. Ze vraagt zich af in hoeverre het college actie ondernomen heeft om het gebruik van e-sigaretten onder jongeren in Leiden terug te dringen. Ook pleit het CDA voor voorlichtingscampagnes op scholen.

Het gebruik van vapes onder jongeren is nog altijd hoog. Bovendien weten jongeren – ondanks het verbod op smaakjes dat begin dit jaar is ingevoerd – nog steeds gemakkelijk e-sigaretten met smaakjes in handen te krijgen. “Dit is een wet waarbij de handhavingscapaciteit van de NVWA nog niet op orde is om het landelijke smaakjesverbod dat op 1 januari 2024 is ingesteld effectief te handhaven. 

Een van de aanleidingen voor de schriftelijke vragen was een Amerikaans onderzoek dat vorige week is gepubliceerd. Daaruit blijkt dat vapen niet alleen schade aan de longen toebrengt maar ook aan hersenen en organen, omdat er bepaalde metalen in zitten die door het vapen opgerookt kunnen worden.

“Om de zoveel jaar wordt er een preventieakkoord aan de gemeenteraad gepresenteerd, waarin een aantal mooie doelen worden geformuleerd om van Leiden een gezonde en veilige stad te maken. Voordat dat akkoord er ligt, zijn we misschien alweer een jaar verder, want het moet nog door allerlei procedures heen. Daarom vragen wij het college nu alvast om wat aan die voorlichting te doen."

In de uitzending van Sleutelstad licht Joanne de zorgen van de CDA-fractie toe. Bekijk de uitzending via onderstaande link. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.